ЛИСТКОВА ДІАГНОСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

"Агровектор ПФ-014" розроблений для функціональної листової діагностики, що включає в себе дві складові: лабораторну та програмний комплекс для обробки аналітичних даних. Лабораторія абсолютно мобільна і дозволяє проводити дослідження як в стаціонарному режимі, так і в польових умовах.

Отримані дані відображають динамічний характер забезпеченості рослин елементами живлення, тобто не загальнИЙ зміст, а недолік або надлишок одного з 14-та макро-, мезо - і мікроелементів, а саме:

азот (N); фосфор (P), калій (К); сірка (S); кальцій (Са); магній (Mg); бор (В); мідь (Cu); цинк (Zn); марганець (Mn); залізо (Fe); молібден (Mo); кобальт (Со); йод (J)

Функціональна листова діагностика показує нам не наявність або відсутність якогось елемента в ґрунті або рослині, вона відображає їх критичний недолік, що на фізіологічному рівні гальмує або пригнічує нормальний і повноцінний розвиток рослин.

Етапи проведення діагностики:

  1. Відбір зразків згідно затвердженої методики;
  2. Проведення дослідження згідно затвердженої методики;
  3. Аналіз результатів;
  4. Рекомендації щодо внесення добрив для отримання максимальних врожаїв високої якості.

Для отримання більшої інформації про зміст послуги та вартості робіт зверніться до наших співробітників.

Консультації

Продаж та поставка мікродобрив, ЗЗР, насіння.

09100 Україна, Київська область

Біла Церква, вул. Київська, 50 офіс 10

(04563) 38468 , (04563) 59603 , 067 361 67 77

Google+